ورودی ثبت نام

توجه، توجه…. الف. ثبت نام پیاده روی عاشورا ۹۷ از روز  شنبه نهم تیرماه آغاز شد. کلیه زائران عزیز دقت نمایند که به درستی شکل ثبت نامی خود را انتخاب نمایند. ب. افرادی که شناسنامه ایرانی ندارند، گزینه”اتباع” را انتخاب نمایند. ج. موارد خاص فقط مخصوص افرادی است که از جانب انجمن به آنها گفته … ادامه خواندن ورودی ثبت نام