ورودی ثبت نام

توجه، توجه…. الف. ثبت نام پیاده روی نیمه شعبان ۹۸ ( ویژه) از روز شنبه ۱۱ اسفند ماه آغاز شد. کلیه زائران عزیز دقت نمایند که به درستی شکل ثبت نامی خود را انتخاب نمایند. ب. افرادی که شناسنامه ایرانی ندارند، گزینه”اتباع” را انتخاب نمایند. ج. موارد خاص فقط مخصوص افرادی است که از جانب … ادامه خواندن ورودی ثبت نام