ورودی ثبت نام

توجه، توجه…. الف. ثبت نام سفر پیاده روی نیمه شعبان ۱۴۰۰ از ۱۳۹۹/۱۱/۱۸  آغاز شد. کلیه زائران عزیز دقت نمایند که به درستی شکل ثبت نامی خود را انتخاب نمایند. ب. افرادی که شناسنامه ایرانی ندارند، گزینه”اتباع” را انتخاب نمایند. ج. موارد خاص فقط مخصوص افرادی است که از جانب انجمن به آنها گفته شده باشد، … ادامه خواندن ورودی ثبت نام