ورودی ثبت نام

توجه، توجه…. الف. ثبت نام اعتکاف رجبیه ۹۸ از روز  پنج شنبه یکم آذر ماه آغاز شد. کلیه زائران عزیز دقت نمایند که به درستی شکل ثبت نامی خود را انتخاب نمایند. ب. افرادی که شناسنامه ایرانی ندارند، گزینه”اتباع” را انتخاب نمایند. ج. موارد خاص فقط مخصوص افرادی است که از جانب انجمن به آنها … ادامه خواندن ورودی ثبت نام